martes, 21 de octubre de 2008

equilibrista mental

per tenir la capsa ben quadrada controla cada mirada